Jämställdhet och likabehandling

IF ÅSARNAS PLAN FÖR JÄMLIK IDROTT

IF Åsarna har gått in för att arbeta målmedvetet för att öka jämställdhet och likabehandling inom föreningen. Dessa riktlinjer är uppgjorda för att upprätthålla en inkluderande och attraktiv idrottsverksamhet.

Eftersom arbetet för en mer jämställd och jämlik idrottsverksamhet är en fortgående process kommer dessa riktlinjer att vid behov uppdateras och delges medlemmarna. Riktlinjerna presenteras på föreningen hemsida och förs även fram i samband med tävlingar och träningar som föreningen arrangerar.

Inom IF Åsarna poängterar vi följande:

 • Föreningsidrotten ska vara öppen för alla.
 • En jämställd idrott betyder att alla ska ha lika möjligheter att utöva idrott.
 • I verksamheten finns ett medvetet jämställdhetsperspektiv.
 • I föreningen beaktas jämlikheten inom alla olika delområden.

Träning:

 • Idrotten för barn och ungdomar ska vara allsidig.
 • Träningar och tävlingar ska ha som mål att utövarna har roligt och lär sig idrotten.
 • Allt idrottande ska ske utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Tränare och ledare:

 • Ska vara goda vuxna förebilder.
 • De skall regelbundet erbjudas möjlighet till fortbildning både inom idrott och socialt ledarskap.

Medlemmar:

 • Föreningen vill erbjuda sina medlemmar en kamratlig och social gemenskap.
 • Alla som vill ska kunna delta i föreningens aktiviteter oavsett socioekonomisk bakgrund.
 • Alla ska kunna delta utifrån egna förutsättningar.
 • Föreningen ska ta i beaktande medlemmarnas önskemål.

Social miljö:

 • Jargongen inom föreningen ska vara inkluderande, dvs. fri från stereotypa uttalanden, kränkningar och trakasserier.
 • Föreningen involverar föräldragruppen på ett likvärdigt sätt.

Fysisk miljö:

 • Inom föreningens verksamhet fördelas lokaler, träningstider och utrustning på ett jämlikt sätt.

För att garantera att verksamheten är attraktiv och välkomnande för olika typer av människor:

 • Värderas och uppskattas  flickor/pojkar och kvinnor/män i lika stor utsträckning i föreningen.
 • Möjliggörs även könsneutrala grupperingar.
 • Kräver föreningen att tränare och ledare tar ett socialt ansvar så att ingen diskrimeras eller kränks.

Följande saker bör man beakta inom verksamheten.

 • I kontakten till media uppmärksammas idrottare i olika ålder och på olika nivåer.
 • För styrelsemedlemmar,  aktiva inom föreningen och ledare ordnas skolning i jämlik idrott.
 • En plan för jämlik idrott uppdateras och utvärderas regelbundet.
 • Inom verksamheten finns könsblandade grupper.
 • Uppmärksamhet fästs vid användningen av sociala medier inom föreningen så att ingen kränkning förekommer inom den.
 • Ett vårdat språk används i tal och i skrift i huvudsak på svenska och finska, men eventuella andra språk används vid behov för att undvika exkludering.
 • Föreningen öppnar upp för flera att pröva på idrott för att uppmuntra till en ny hobby. Det kan tex. ordnas ” pröva på” dagar.
 • Föreningen har som målsättning att ha en jämn könsfördelning i all sin verksamhet.
 • Träningsverksamheten är öppen för alla.

PLAN FÖR JÄMLIK IDROTT som pdf

HAR DU ERFARENHET AV OSAKLIGT BEMÖTANDE ELLER TRAKASSERIER INOM IDROTTEN?

Syftet med DU ÄR INTE ENSAM-tjänsten är att främja allas rätt till att uppleva en trygg idrott. Genom att berätta om tjänsten på vår hemsida vill vi motverka osakligt beteende genom att sprida kunskap om osakligt beteende och ett professionellt samtalsstöd. Man kan kontakta på svenska men svaren är för det mest på finska och engelska (vid behov konsulteras Finlands Svenska Idrott).

SFI har sedan hösten 2020 också ett eget trakasseriombud, Anki Brandtberg, anki.brandtberg@idrott.fi. Henne kan man också vända sig till ifall man går och funderar på något.

Oletko sinä kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa?

Urheiluharrastuksesta saa parhaimmillaan iloa, onnistumisia ja hyviä ystäviä. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa ET OLE YKSIN edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.