Ärevarvet

Ärevarvet är Finlands Friidrottsförbunds (SUL) och dess medlems föreningars gemensamma penninginsamlingskampanj, som föreningarna organiserar lokalt. Ärevarvstraditionen har redan fortsatt i över 40 år och föreningarna har samlat in medel för sin verksamhet över 35 miljoner euro.
Kampanjens intäkter används för friidrottsverksamheten i föreningar, distrikt och i SUL

Idén med Ärevarvet är att utmana föreningsmänniskor, att värva sponsorer från företag och bland privat personer. Insamlingen kulminerar i slutet av våren och försommaren i föreningens gemensamma Ärevarv. Insamlingen sker med insamlingsblanketter eller med hjälp av Ärevarvet-app. Minimi engångsavgift är 15 euro och några avgifter får inte uppbäras. Fakturor för utlovade stödsummor skickas per epost eller per pappers post efter det som Ärevarsevenemanget hållits.

Alla är välkomna till Ärevarven, där man motionerar 60 minuter i bra anda oavsett ålder eller kondition. Samtidigt träffar du föreningens unga idrottare, som är målgrupp för understödet. IF Åsarnas Ärevarv arrangeras i maj-juni varje år.

Mera om Ärevarvet på https://kunniakierros.fi/se/public .