Anmälan

ILMOITTAUTUMINEN

ANMÄLAN TILL TÄVLINGAR – KISOIHIN ILMOITTAUTUMINEN

Innan du läser vidare kan du bekanta dig med de olika licenserna i Finska Friidrottsförbundet. Via webbsidan får du en bra uppfattning om vilken licens som passar just åt dig. SUL LICENSER.

Tutustu Suomen Urheiluliiton eri lisensseihin ennen kuin luet alla olevat ohjeistukset. Nettisivulta saat hyvän kuvan siitä, mikä lisenssi sopii juuri sinulle. SUL LISENSSIT.

SÅ HÄR ANMÄLER DU DITT BARN TILL ÅSARNA FÖRENINGSTÄVLINGAR:

Om ditt barn fyller 7 år under året ska du först skaffa en Friidrottslicens (barnlicens = inkluderar Sportskydd försäkringen). Du måste ha ett Sport-ID konto i Suomisport för att kunna skaffa licensen.

När du gjort licensen tar det 1-2 dagar innan den syns i Kilpailukalenteri, så gör den i god tid innan tävlingarna.

När licensen är klar anmäler du ditt barn till Åsarna Föreningstävlingar via Kilpailukalenteri – Seurakisat.

Ifall ditt barn är under 7 år kan du anmäla hen via e-posten: ifasarna@gmail.com. Vi önskar att ditt barn har en i kraft varande fritidsolycksfallsförsäkring el.dyl. innan hen deltar i våra tävlingar. Åt de barn som är med i träningsverksamheten skaffar föreningen en sk. grupplicens. Grupplicensen inkluderar Sportskydd-försäkringen.

NÄIN ILMOITAT LAPSESI ÅSARNA SEURAKISOIHIN:

Jos lapsesi täyttää 7 vuotta tänä vuonna, tulee sinun ensin hankkia hänelle Yleisurheilulisenssi (lasten lisenssi = sisältää Sporttiturva-vakuutuksen). Sinulla tulee olla Suomisportin Sportti-ID tili voidaksesi hankkia lisenssin.

Lisenssin aktivoituminen kestää pari päivää ja näkyy sen jälkeen Kilpailukalenterissa, joten tee lisenssi hyvissä ajoin ennen kilpailusesongin alkua.

Kun lisenssi on voimassa, ilmoitat lapsesi Åsarna Seurakisoihin Kilpailukalenteri-Seurakisat kautta.

Jos lapsesi on alle 7-vuotias, voit ilmoittaa hänet s-postin kautta: ifasarna@gmail.com. Toivomme, että lapsellasi on voimassa oleva vapaa-ajantapaturmavakuutus tai vastaava ennen kuin hän osallistuu kisoihimme. Harjoitustoimintaamme osallistuville lapsille hankimme nk. ryhmälisenssin. Ryhmälisenssi sisältää Sporttiturva-vakuutuksen.

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG TILL TÄVLINGAR (förutom Föreningstävlingar)

Anmälan sker via Kilpailukalenteri.

Innan du kan anmäla dig till tävlingar bör de ha en Friidrottslicens. På webb-sidan finns information om licenspriser och försäkringar. Bekanta dig med dem och välj rätt licens (ålder) och rätt Sportskydd-försäkring. Föreningen önskar att du skaffar försäkringen.

Om du har frågor gällande tävlingsanmälningar och licenser kan du alltid kontakta oss via: ifasarna@gmail.com.

NÄIN ILMOITTAUDUT KISOIHIN (paitsi Seurakisat)

Ilmoittautuminen tehdään Kilpailukalenterin kautta.

Ennen ilmoittautumista tulee sinulla olla Yleisurheilulisenssi. Nettisivuilla on tietoa lisenssien hinnoista ja vakuutuksista. Tutustu niihin ja valitse oikea lisenssi (ikä) ja oikea Sporttiturva-vakuutus. Seura toivoo, ettö hankit vakuutuksen.

Jos sinulla on kysymyksiä koskien kilpailuihin ilmoittautumista tai lisenssejä voit aina olla yhteydessä meihin s-postitse: ifasarna@gmail.com.

ANMÄLAN TILL TRÄNINGAR – HARJOITUKSIIN ILMOITTAUTUMINEN

Från och med 2023 sker anmälningen till Friidrottsskolans olika träningsgrupper via Suomisport.

Först ska du ansöka åt dig och din familj om medlemskap i IF Åsarna och när du gjort det kan du anmäla ditt barn/din ungdom till Friidrottsskolan via de olika länkarna nertill. Information om hur du blir medlem finns HÄR.

Vuodesta 2023 lähtien kaikki ilmoittautumiset Yleisurheilukouluun tehdään Suomisportin kautta.

Ensin sinun tulee anoa itsellesi ja perheellesi IF Åsarna jäsenyys ja tehtyäsi sen voit ilmoittaa lapsesi Yleisurheilukouluun alla olevien linkkien kautta. Tietoa jäseneksi anomisesta saat TÄÄLTÄ. (pian myös suomeksi 🙃)