Tour de Åsarna 21.1.2024

Tävlingsinbjudan/Kilpailukutsu
Nationella Tour de Åsarna deltävling 1 i Terjärv
Söndag 21.1.2024 kl. 11:00 Klassisk stil
Kansalliset Tour de Åsarna osakilpailu 1 Teerijärvi
Sunnuntai 21.1.2024 klo. 11:00 Perinteinen
Klasser och sträckor – Sarjat ja matkat

D8/N8 1km K/P                     H8/M8 1km K/P
D10/N10 1,5km K/P             H10/M10 1,5km K/P
D12/N12 2,5km K/P             H12/M12 2,5km K/P
D14/N14 5km K/P                H14/M14 5km K/P
D16/N16 5km K/P                H16/M16 5km K/P
D18/N18 7,5km K/P             H18/M18 7,5km K/P
NYL 10km K/P                       MYL 10km K/P
D40/D40 5km K/P                H40/M40 10km K/P
D50/D50 5km K/P                H50/M50 5km K/P
D60/D60 5km K/P                H60/M60 5km K/P                             

OBS!/Huom!

Finns även allmän motionsklass, utan tidtagning samt tävlingslicens 5km K/P. Anmälning på plats.

Myös yleinen kuntoluokka ilman ajanottoa ja kilpalisenssiä. 5km K/P. Paikan päällä ilmoittautuminen.

Köldgräns – Pakkasraja

-17˚C, <16 år -15˚C.

Spårkartor – Ratakartat

1km 1,5km 2,5km

Test av skidor/uppvärmning – Suksien
testaus/lämmittely

Fritt att bekanta sig med tävlingsbanorna före första startande.
Efter att tävlingen startat, bör man alla gånger beakta tävlande
ifall man vistas på banan.
Kilparatoihin tutustuminen vapaasti ennen ensimmäinen lähtö.
Kilpailun käynnistymisen jälkeen, jos käydään radalla, on
huomioitava kilpailijat jokaisessa tilanteessa.

Anmälan – Ilmoittautuminen

Anmälningar görs via Hiihtokalenteri senast torsdag 18.1 kl.21:00.
I allmänna motionsklassen görs anmälan på plats till tävlings
kansliet
Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu Hiihtokalenterin kautta
ennen 18.1 klo.21:00
Yleinen kuntoluokassa paikan päällä kisakanslian.

Deltagaravgifter – Osallistumismaksut

16 år och yngre 17€ övriga 22€
Alle 16 vuotiaat 17€ muut 22€
Allmän motionsklass – Yleinen kuntoluokka 10€ (kontant
betalning – käteismaksu)

Tävlingskansli – Kisakanslia

Tävlingskansliet finns i skidstugan på tävlingsplatsen.
Tävlingsnumrorna avhämtas personligen. Tävlingsnummern
återlämnas i en låda i målgångsfållan. För icke returnerat
tävlingsnummer debiteras 50€.
Kansliet är öppet från kl. 09:30

Kisakanslia hiihtomajassa kilpailukeskuksessa. Kilpailunumerot
haettava kisakansliasta. Ei palautetut kilpailunumerot laskutetaan
50€. Kisakanslia avautuu klo. 09:30

Omklädning samt tvättutrymme – Puku/pesu
tilat

Omklädningsrum med dusch finns i skidstugan varmt
Löytyy hiihtomajassa

Servering – Tarjoilua

Inomhus i skidstugan finns kaffeförsäljning, samt utomhus
korvförsäljning. Varm saft serveras i samband med målgång
Lämmintä mehua tarjotaan maalintulon jälkeen. Sisätiloissa kahvi
myyntiä, ulkotiloissa kisa makkaran myyntiä.

Första hjälp – Ensiapu

Förstahjälp person finns på plats tel. 050 343 3019
Vid akut nödfall ring 112
Ensiapu henkilö löytyy paikan päältä puh. 050 343 3019
Hätätilanteessa soita 112

Prisutdelning – Palkinnot

Pris åt alla i varje deltävling.
Kaikille palkinto jokaisessa kilpailussa
Topp tre i hela touren i klasserna H/D, H/D18, H/D16 kommer att
premieras med presentkort efter sista deltävlingen i Kronoby.
Presentkort berättigas till dom som deltagit i minst 2 tävlingar i
Touren
Top kolme koko tourissa sarjoissa MYL/NYL, M/N18, M/N16
palkitaan lahjakortilla. Lahjakortin saamiseksi pitää osallistua
vähintään kahteen kilpailuun koko tourissa.

Poängberäkning – Pistelaskenta

Tour de Åsarna följer samma poängberäkning som på Finlands
Cupen enligt följande:
Tour de Åsarna käyttää samaa pistelaskenta menetelmää kuin
Suomen cupissa.

Placering1234567891
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
Poäng1
0
0
8
0
6
0
5
0
4
5
4
0
3
6
3
2
2
9
2
6
2
4
2
2
2
0
1
8
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
987654321
Poängtabell/Pistetaulukko
Startlistor och resultat – Lähtölista ja tulokset

Startordningen lottas på fredag kväll och läggs på IF Åsarnas
hemsida. Resultat publiceras på hemsidan efter avslutad tävling
Tävlingar Åsarna Ski Team | IF Åsarna (ifasarna.fi)


Lähtöjärjestys arvotaan perjantai iltana ja tulevat näkyviin IF
Åsarna kotisivuille. Tulokset kotisivulla kun valmistuvat.
Tävlingar Åsarna Ski Team | IF Åsarna (ifasarna.fi)

Tävlingskommitté – Kilpailu kommitea

Tävlingsledare/Kilpailujohtaja: Anders Forsberg
Banmästare/Ratamästari: Johnny Ravall
Tidtagning/resultat/ajanotto/tulokset: Sune Lind, Sture Högnäs,
Dan-Olav Spets
Anmälning/ilmoittautumiset: Dan-Olav Spets

Tävlingsjury – Kilpailujury

Tävlingsledare/ Kilpailujohtaja: Anders Forsberg tel/puh. 050 353
0411
TD: Göran Forslund tel./ puh. 0400 233 504

Tävlingsplats – Kilpailupaikka
Terjärv skidcentrum
Smedasvägen 87, 68700 Terjärv

Möjliga ändringar meddelas på hemsidan Tävlingar Åsarna Ski
Team IF Åsarna (ifasarna.fi)
Mahdolliset muutokset, ilmoitetaan kotisivuilla Tävlingar Åsarna
Ski Team IF Åsarna (ifasarna.fi)