Ersättningar & stipendier

ANMÄLAN TILL TÄVLINGAR

FM-tävlingar – idrottaren sköter om anmälningen i sin helhet och ansöker om ersättning av föreningen i efterhand.

SFI-mästerskap – idrottaren sköter om anmälning till tävlingen och ansöker om ersättning av föreningen i efterhand. Föreningen sköter om transport- och logibokningarna när mästerskapen är i NÅID.

ÖID-mästerskap – idrottaren sköter om anmälning till tävlingen och ansöker om ersättning av föreningen i efterhand. OBS! Anmälningen till Knattestafett DM sköter föreningen.

Områdesmästerskap – idrottaren sköter om anmälning till tävlingen och ansöker om ersättning av föreningen i efterhand.

Föreningscup deltävling och Föreningscup final – föreningen sköter om anmälningen till tävlingen.

Distriktstävlingar (DT) – idrottaren sköter om anmälningen till tävlingen och står för kostnaderna.

ERSÄTTNINGAR FÖR TÄVLINGAR & TRÄNINGSLÄGER

IF Åsarnas idrottare är berättigade till ersättningar för tävlingar eller träningsläger enligt nedanstående förteckning. Idrottarna kan ansöka om km-ersättning och ersättningen erhålls alltid enligt det förmånligaste taxa. Ifall det är möjligt ska man använda kollektivtrafik. Ifall resan sker med egen bil är ersättningen från och med 1.7 2020 20c/km. Samåkning så långt som möjligt.

Värdetävlingar (Juniorer & seniorer)

Idrottare som valts till värdetävlingar:
– kostnader som inte ersätts av SUL / OK

Finländska mästerskap (Juniorer & seniorer)

Idrottare med A-klass & B-klass får ersättning enligt följande:
– anmälningsavgiften betald
– övernattning betald vid behov (ca. 50€/natt)
– måltidspeng (8 – 12 €/tävlingsdag)
– studerande kan ansöka om km-ersättning

Finländska mästerskap (Veteraner)

– anmälningsavgiften betald

SFI-mästerskap

– Anmälningsavgiften betald
– Åsarna bokar transport och logi vid behov, egen andel 50 €
– den som bokar eget logi betalar själv
– ingen km-ersättning

ÖID-mästerskap

– Anmälningsavgiften betald
– Åsarna bokar transport vid behov, egen andel 10 €/dag
– ingen km-ersättning

Träningsläger

SFI (7-tusan): Åsarna betalar deltagaravgiften för utmanargruppens idrottare (inte extra dygn) + studerande kan ansöka om km-ersättning.
SUL (ANMJ/NMJ/MJ): Åsarna betalar deltagaravgiften + studerande kan ansöka om km-ersättning.
Framtidsgrupperna: Åsarna betalar 50% av deltagaravgiften. Ingen km-ersättning.
Friidrottens skolläger: Åsarna betalar 60€/läger. Ingen km-ersättning.

STIPENDIER – enligt sektionens beslut 2016

H/DH/D22H/D19H/D16-17
OS,VM, EM
Landslaget
FM guld1000600600500
FM silver700500500400
FM brons500400400300

SM klass
A-klass200150150150

Kommentarer till tabellen:

  • Stipendiesumman gäller resultat i den bästa individuella grenen i den egna åldersklassen fr.o.m. det år idrottaren fyller 16 år.