Kontakta oss

Styrelsen 2024

Ordförande: Pia Björkqvist

ifasarna@gmail.com

040 559 2654

Viceordförande: Mikael Brännström

040 733 2935

Sekreterare: Marika Sandkulla

040 754 6841

Friidrottssektionen 2024

Ordförande: Charlotta Viitasalo

040 502 6079

Viceordförande: Pia Björkqvist

040 559 2654

Sekreterare: NN

000

Skidsektionen 2024

Ordförande: Antti Hahtokari

0400 703358

Vice ordförande: Anders Forsberg

045 353 0411

Sekreterare: Mikael Brännström

040 733 2935