Om föreningen

IF Åsarna r.f. är en idrottsförening med Kronoby kommun som hemort. Föreningen grundades år 1982 för att då samla alla friidrottare inom kommunen och ge dem en egen representationsförening. Kronoby kommuns skidklubbar IK Kronan och SK Åsen gick samman inför tävlingssäsongen 2015-2016 och bildade en skidsektion i IF Åsarna, Åsarna Ski Team.

All tävlingsrepresentation sker under IF Åsarna. Föreningen sköter också om knatteverksamheten för friidrottare medan knatteverksamheten för skidåkare sköts i de tre moderföreningarna IK Kronan, IK Myran och TUS. Knatteverksamheten omfattar träningar och tävlingar.

Föreningen leds av en styrelse och verksamheten är indelad i två sektioner, friidrottssektionen och skidsektionen samt ett antal utskott.

Verksamheten sker i sin helhet på ideell basis genom frivilligarbete av föreningens medlemmar.

Verksamhetens grundidé 

IF Åsarnas grundidé är att erbjuda goda och mångsidiga möjligheter att utöva idrott åt alla som är intresserade av det i Kronoby kommun, samt att trygga idrottarnas förutsättningar att utvecklas och nå framgångar inom grenen. 

Medlemmar 

IF Åsarnas verksamhet baserar sig på att medlemmarna aktivt deltar i dess verksamhet. Vissa personer bär ett större ansvar framförallt för ledningen, planeringen och koordineringen av verksamheten, men varenda medlems insats är viktig och värdefull. För att föreningen ska kunna växa och bli en allt starkare och framgångsrikare föreningen behöver den aktiva och entusiastiska medlemmar. Grundtanken är att alla som deltar i verksamheten också ska betala en medlemsavgift.