Årsmöte 14.3 2021 PÅ DISTANS

Ordinarie årsmöte

Bästa medlem

För att minska risken för spridningen av Covid-19 epidemin kommer IF Åsarnas årsmöte att ordnas på distans genom videokonferensprogrammet Microsoft Teams.

Med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, som trädde i kraft 1.5.2020:

1.       mötet ordnas med deltagande genom datakommunikation och

2.       deltagande i mötet förutsätter anmälan i förväg.

I enlighet med den 1 februari 2021 på hemsidan upplagda officiella kallelsen håller vi fast vid tidpunkten men platsen ändras enligt följande:

  • söndagen den 14 mars kl. 17.00 på distans via Microsoft Teams
  • endast mötets funktionärer träffas, vid behov, vid Nedervetil skidstuga

OBS! På grund av det förenämnda ber vi om förhandsanmälan till mötet senast fredag den 5 mars 2021. Anmälan bör göras till ifasarna@gmail.com genom att uppge namn och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer).

Arbetsordning som pdf

Välkommen till årsmötet!

Enligt uppdrag

Pia Björkqvist, ordförande

tfn +358 40 559 2654 pia.bjorkqvist@edu.kokkola.fi

Kategorier:
Framsida