IF Åsarna ÅRSMÖTE 21.3 2022

IF Åsarna r.f. kallar medlemmarna till årsmöte

Tid: måndagen den 21 mars 2022 kl.18.00 vid Nedervetil skidstuga

Plats: Nedervetil skidstuga, Murickvägen 197, 68410 Nedervetil eller på distans genom videokonferensprogrammet Microsoft Teams.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. På arbetsordningen finns bl.a. medlemsavgiftens storlek, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget för år 2023. Ytterligare förrättas styrelse- och sektionsval av medlemmar samt personliga ersättare för dessa för mandatperioden 2022 – 2023.

Medlem som önskar få ett ärende till behandling på årsmötet bör skriftligen meddela härom till styrelsen senast fem dagar före mötet.

OBS! De som önskar delta på distans ber vi om förhandsanmälan till mötet senast fredagen den 18 mars 2022. Anmälan bör göras till ifasara@gmail.com  genom att uppge namn och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer).

Enligt uppdrag

Pia Björkqvist, ordförande

tfn +358 40 559 2654 pia.bjorkqvist@edu.kokkola.fi

Årsmöteskallelse som pdf.

Kategorier:
Framsida Åsarna friidrott Åsarna Ski Team