IF Åsarna årsmöte 29.6 2020

Såsom utlovades i mars meddelar vi härmed en ny tidpunkt för årets årsmöte:

Styrelsen för IF Åsarna rf har på sitt senaste styrelsemöte fattat beslut om att hålla  ordinarie årsmöte måndagen den 29.6 kl. 19.00 vid Skidstugan i Nedervetil. 

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas i början av året men ett lagförslag har förlängt tidsfristen för förbundsmöten till och med 30.9.2020. Myndigheterna har gjort en tillfällig uppdatering av föreningslagen så att det ska vara möjligt att också hålla distansmöten. Hittills har det varit möjligt endast om det tillåts i föreningens stadgar vilket inte finns i våra.

För att kunna försäkra oss om att vi följer de anvisningar som gäller för sammankomster under Coronatiden, ber vi dig meddela per e-post ifall du deltar i mötet. Ifall antalet deltagare överskrider 50, hålls mötet på distans.

Föreningens e-post finns längst ner på hemsidan!

Styrelsen för IF Åsarna

Kategorier:
Framsida