INFORMATION ON CORONAVIRUSETS INVERKAN PÅ ÅSARNAS VERKSAMHET

Bästa Åsanit!

Åsarna följer myndigheternas rekommendationer och inhiberar alla träningar, tävlingar och andra evenemang i fysisk form fram till 31.5. 2020 på grund av risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19.

Idrottarna uppmanas nu träna på egen hand ute i naturen.

Ärevarvet senareläggs – information om den nya tidpunkten ges i god tid.

Åsarna årsmötet

Årsmötet som var planerat att hållas 22.3 2020 senareläggs. Information om när det hålls meddelas i god tid då ny tidpunkt har fastställts.

Åsarna följer med coronavirussituationen och uppdaterar anvisningarna vid behov.

 

Mera information:

SUL

https://www.yleisurheilu.fi/uutinen/suln-hallitus-kevaan-yleisurheilukilpailuja-perutaan-tai-siirretaan-helsinki-city-running-day-ja-naisten-kymppi-siirtyvat/

SFI

https://sfi.idrott.fi/corona-virusets-inverkan-pa-sfi-verksamheten/

STATSRÅDET

https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset

THL

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Olympiska kommittén

https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/15/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/12/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Å styrelsens vägnar

Pia Björkqvist

ordförande

Kategorier:
Framsida