MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2022 / Vuoden 2022 JÄSENMAKSU

NU kan du betala medlemsavgiften för år 2022 via SUOMISPORT. Ifall du inte redan har ett Suomisport konto kan du göra en sådan via denna LÄNK klicka LOGGA IN. Bakom den här länken hittar du en instruktionsvideo (på finska) hur du går till väga för att få ett Suomisport konto.

ALLA som har en friidrottslicens har ett eget Sport-ID och Suomisportkonto.

IFALL du inte vill anmäla dig = betala via Suomisport kan du betala medlemsavgiften direkt till IF Åsarna r.f. medlemskonto FI31 5553 1720 0167 30 dock senast 31.12 2022. Medlemsavgiften är 12€/ person. Skriv gärna in namnet på alla medlemmar ifall du betalar för flera i din familj.

INFORMATION OM FÖRENINGEN

IF Åsarna är en idrottsförening med Kronoby kommun som hemort. Föreningen grundades 1982, som en representationsförening inom friidrott för moderföreningarna IK Kronan, IK Myran och TUS. År 2015 gick även moderföreningarnas skidåkare över till att representera IF Åsarna i tävlingssammanhang och sedan dess har föreningen två skilda sektioner, en för friidrott och en för skidåkning.

All tävlingsrepresentation sker under IF Åsarna. Föreningen sköter också om träningsverksamheten för friidrottare medan knatteverksamheten för skidåkare sköts i de tre moderföreningarna. Knatte-verksamheten omfattar träningar och tävlingar.

Vi vill skapa goda förutsättningar för skidåkning och friidrottande i hela kommunen. Vi vill stöda idrottsintresset genom att garantera bra träningsförhållanden för alla, såväl för juniorer, seniorer som motionärer.


IF Åsarnas verksamhet baserar sig på att medlemmarna aktivt deltar i dess verksamhet. För att säkra föreningens verksamhet behöver den aktiva och entusiastiska medlemmar. Vi hoppas att idrottsvänner, även icke aktiva, vill stöda verksamheten genom att betala medlemsavgiften.


I vår verksamhet ingår bl.a.
Ledd träningsverksamhet
Lägerverksamhet
Tävlingsverksamhet

Ärevarvet

Vi önskar er alla ett gott och aktivt idrottsår!

Styrelsen för IF Åsarna r.f.

Pia Björkqvist ordf., Sofie Hahtokari vice ordf., Marika Sandkulla sekr.,

Charlotta Viitasalo kassör, Carina Aurén och Sebastian Widjeskog.

TIETOA SEURASTA

IF Åsarna on Kruunupyyn kunnassa toimiva urheiluseura. Seura perustettiin vuonna 1982 Kruunupyyn kunnan yleisurheilijoitten edustusseuraksi. Sitä ennen yleisurheilijat olivat kilpailleet IK Kronanin, IK Myranin ja TUS:n väreissä. Vuonna 2015 emäseurojen hiihtäjät siirtyivät myös edustamaan IF Åsarnaa kilpailuissa, ja siitä lähtien seuralla on ollut kaksi erillistä jaostoa, toinen yleisurheilijoille ja toinen hiihtäjille.

Kaikki kilpailutoiminta on IF Åsarnan alaisuudessa. Seura huolehtii yleisurheilijoitten harjoittelutoiminnasta, kun taas emäseurat huolehtivat hiihtäjien junioritoiminnasta. Junioritoiminta sisältää harjoitus- ja kilpailutoimintaa.

Haluamme seurana luoda hyvät puitteet sekä yleisurheilulle että hiihdolle koko kunnan alueella. Haluamme tukea urheilukiinnostusta takaamalla hyvät harjoittelumahdollisuudet sekä junioreille, aikuisurheilijoille että harrastelijoille.

Åsarnan toiminta pohjautuu jäsenten aktiiviseen toimijuuteen. Voidaksemme varmistaa seuratyön jatkon tarvitsemme aktiivisia ja innokkaita jäseniä. Toivomme, että kuntamme urheilun ystävät haluavat tukea toimintaamme maksamalla jäsenmaksun.

Seuratoimintaan kuuluu mm.

Ohjattua harjoitustoimintaa

Leiritoimintaa

Kilpailutoimintaa

Kunniakierros

Toivotamme kaikille hyvää ja aktiivista urheiluvuotta!

IF Åsarna r.f. hallitus

Pia Björkqvist pj., Sofie Hahtokari vara pj., Marika Sandkulla siht.,

Charlotta Viitasalo rahastonhoitaja, Carina Aurén och Sebastian Widjeskog.

Kategorier:
Framsida Åsarna friidrott Åsarna Ski Team