REGISTRERA DIG som MEDLEM i IF ÅSARNA via Suomisport

IF Åsarna har tagit i bruk ett nytt medlemsregister i Suomisport. Både Friidrotts- och skidsektionen använder redan Suomisport i sin verksamhet t.ex. när idrottarna köper sin licens. Från och med 2023 kommer sektionerna att använda Suomisport också för kommunikation, träningsanmälan och betalning av medlemsavgiften.

BÖRJA ANVÄNDA SUOMISPORT!

För att kunna registrera dig som medlem i IF Åsarna behöver du ett Suomisport konto. Om du inte redan har ett konto så kan du skapa ett konto här:

S U O M I S P O R T

När du väl har skapat ditt konto lönar det sig att ladda ner Suomisport Appen via

Beställ inloggningskoden till antingen din telefon eller din e-post. Efter att du beställt koden får du ett svarsmeddelande med en sexsiffrig inloggningskod. Skriv koden du fått i nummerfältet på skärmen.

FÖRST SKA DU SKAPA ETT KONTO I SUOMISPORT

Skapa först ett Sportkonto åt dig själv (som vårdnadshavare) efter att du matat in koden och loggat in i tjänsten. Du behöver följande personuppgifter för ditt Sportkonto: språk, namn, personbeteckning, nationalitet, telefonnummer, e-postadress, adress och land. 

Det tar några minuter att skapa kontot och uppgifterna behöver matas in bara en gång.

Du kommer i fortsättningen in på ditt Sportkonto genom att skicka dig själv en inloggningskod (inget lösenord behövs) eller genom att använda den smidiga mobilapplikationen.

SEDAN KAN / SKA DU REGISTRERA DINA BARN

Om du är vårdnadshavare så skapar du ETT KONTO för vart och ett av dina barn genom att välja ’Lägg till underhållsberättigad’ uppe till höger i menyn.

Om flera vårdnadshavare vill hantera barnets uppgifter kan man också här via ’Lägg till underhållsberättigad’ – Redigera uppgifter – Lägg till vårdnadshavre fixa det.

OBS! Det här måste du göra via datorn. Funktionen finns inte på Appen.

NU KAN DU REGISTRERA DIG SOM MEDLEM I IF ÅSARNA

IF Åsarna har FYRA OLIKA medlemsklasser:

FAMILJEMEDLEM (betalande) Medlemsavgift 25€
Familjemedlem (betalande) är vårdnadshavaren eller en av vårdnadshavarna i en familj. BARA EN PERSON i familjen kan vara Familjemedlem (betalande). De övriga familjemedlemmarna är Familjemedlem (icke betalande) och registreras som medlemmar FÖRST EFTER ATT Familjemedlem (betalande) har betalat medlemsavgiften för sin familj . Medlemsavgiften kommer via Suomisportkontot efter att medlemmen registrerat sig.
Dvs. BARA EN I FAMILJEN ansöker om medlemskap via DENNA LÄNK. De övriga via länken i FAMILJEMEDLEM (icke betalande).

FAMILJEMEDLEM (icke betalande)
Familjemedlem (icke betalande) är ALLA medlemmar i en familj som INTE ÄR Familjemedlem (betalande).
De övriga familjemedlemmarna registreras som medlemmar när Familjemedlem (betalande) har betalat medlemsavgiften via Suomisport.
Till denna grupp hör alltså den andra vårdnadshavaren / de andra vårdnadshavarna och alla barn under 18 års ålder i familjen. De ansöker om medlemskap via DENNA LÄNK.

PERSONMEDLEM (betalande) Medlemsavgift 12€
Personmedlem (betalande) är ALLA de medlemmar som inte tillhör de övriga medlemsklasserna. Ni ansöker om medlemskap via DENNA LÄNK.

HEDERSMEDLEM (icke betalande)
Till hedersmedlem kan föreningsmötet på förslag av styrelsen kalla en person som på ett ytterst betydelsefullt sätt har främjat föreningens verksamhet. Hedersmedlemskapet är livslångt.
Till hedersordförande kan föreningsmötet kalla en person som på ett förtjänstfullt sätt verkat som föreningens ordförande. Hedersordförandegraden är livslång. De personer som hör till denna medlemsklass får en personlig inbjudan via e-post.

REGISTRERA DIG NU GENAST 😉

Vi önskar att du går in och registrerar dig och dina barn som medlemmar i IF Åsarna så snabbt som möjligt. Den här medlemsregistreringen gäller alla, så väl nuvarande medlemmar, heders medlemmar som nya medlemmar.
MÄRK! Du behöver bara göra denna registrering en gång, sedan löper det på tills du vill avgå som medlem.

Kategorier:
Framsida Åsarna friidrott Åsarna Ski Team