Tävlingsorganisation

  Organisationskommitténs ordförande: Antti Hahtokari tel. 0400 703358

        Tävlingsledare: Stefan Storvall                tel. 0400 698436

        TD: Hannu Riiki                    tel. 045 8855059

        TD assistent: Lotta Wasström               tel. 050 5146172

        Banmästare: Dan-Olav Spets               

        Stadion/bygg: Sören Svenlin och Kim Lindvall

        Tidtagning:  Niklas Enlund (Sture Högnäs och Mika Pulkkinen back-up tidtagning)

        Start: Dan Aurén

        Mål: Ulrika Spik

        Speaker: Lalle Broberg

        Ordning/säkerhet,  parkering och trafik: Mattias Myrskog

        Ekonomi/marknadsföring: Stefan Brännkärr, Siv Huldén

        Servering: Viveka Dahlnäs

        Prisutdelning: Ulrika Myrevik-Svenlin

        Kansli: Sofie Hahtokari(tävlingssekreterare), Carina Aurén

        Vallautrymmen: Andreas Byfält, Ronny Svartsjö