Tävlingsinstruktioner under Coronatiden

Uppdaterat 11.6 2020 kl. 22.00

 • vi ordnar mindre tävlingar än normalt – viktigt under tävlingarna är att både de tävlande och funktionärerna iakttar säkerheten, hygienen, undviker närkontakter och håller trygga avstånd
 • i alla situationer undviker man närkontakter

Anmälan till tävlingen

 • anmälan till våra tävlingar sker via kilpailukalenteri.fi
 • anmälningstiden tar slut några dagar innan tävlingen INTE kvällen innan som tidigare
 • anmälningar kan inte göras via e-post
 • man kan INTE efteranmäla sig till våra tävlingar
 • se till att du har en i kraft varande licens så du kan anmäla dig i tid till tävlingen
 • betala anmälningsavgiften GENAST då du anmält dig
 • Åsarna idrottare behöver inte betala anmälningsavgiften, men ska anmäla sig via kilpailukalenteri.fi liksom alla andra

När man anländer till tävlingsplatsen

 • vi rekommenderar att du tar med dig en matsäck om du kommer längre ifrån och att du inte stannar i onödan under resan
 • desinficera händerna innan du kommer till tävlingsplatsen och när du avlägsnar dig
 • håll säkerhetsavstånd till alla personer ända från parkeringsplatsen
 • vi önskar att du håller minst 2 meters avstånd till andra personer, avståndet får gärna vara mer än det på planen
 • familjemedlemmarna behöver inte följa instruktionerna för säkerhetsavstånd sinsemellan
 • man FÅR INTE komma till tävlingsplatsen om man känner sig sjuk eller illamående. Det här gäller föräldrar, ledare, tränare, funktionärer, tävlanden och publiken.
 • man FÅR INTE heller komma till tävlingsplatsen ifall någon i bekantskapskretsen har symptom
 • på tävlingsplatsen finns ingen kiosk (med undantag av Knattefinalen) – ta egen matsäck
 • följ hygieninstruktionerna (handtvätt, hostning, nysning, egna dricksflaskor och handdukar). Hosta i armvecket eller i en näsduk (kasta bort en använd näsduk). Tvätta händerna genast ifall du nyser.
 • vi önskar att de som hör till riskgruppen undviker tävlingarna

 

På tävlingsplatsen

 • instruktioner för bekräftning ges i tävlingsinstruktionerna – vi strävar till att använda elektronisk bekräftning
 • vi har inget tävlingskansli för idrottare under våra tävlingar, utan eventuella numror (speciellt för långdistanslöpare) avhämtas utanför det egentliga kansliet
 • omklädningsrummen är INTE i användning – klä på dig tävlingskläderna redan hemma
 • toaletten är i användning – tvätta händerna innan och efter toalettbesöket (var speciellt noga med hygienen under toalettbesöket)
 • under uppvärmning och då du väntar på din tur följer du de ovannämnda instruktionerna
 • ledare, tränare och föräldrar följer med tävlingsförberedandet och själva tävlingen på läktaren eller på en annan plats utanför tävlingsområdet. Säkerhetsavståndet måste beaktas på läktaren.
 • på start- och målområdena samt kast- och hoppgrenarnas områden får endast idrottare och funktionärer röra sig, alla andra är utanför tävlingsområdet
 • vi önskar att alla hjälper till att få en god och positiv stämning under tävlingarna trots rådande förhållanden
 • som funktionärer fungerar föräldrar till ’Åsaniter’. Ifall du vill fungera som funktionär, kontakta grenledarna.

 

 

Tävlingen

 

Hoppgrenar

 • funktionärerna håller avstånd till idrottarna i mån av möjlighet
 • den tävlande avlägsnar sig från prestationsplatsen enligt en utstakad rutt, för att ge funktionärerna möjlighet att utföra sitt arbete utan närkontakter
 • vänta på din tur med att beakta åtminstone ett 2 meters säkerhetsavstånd

Löpgrenarna

 • Sprintgrenarna: i tävlingen används varje bana som vanligt
 • Längre distanser: max 10 personer per heat
 • vänta på din tur med att beakta åtminstone ett 2 meters säkerhetsavstånd

Kastgrenarna

 • vi rekommenderar att du använder egna kastredskap och i mån av möjlighet också egna stavar
 • kastredskapen och stavarna granskas innan grenen börjar i servicebyggnaden
 • ta med dig en frottehandduk till tävlingen så du kan torka dina redskap (kula, diskus, slägga)
 • innan varje prestation OCH genast efter en prestation använder idrottaren endera sin egen desinficeringsmedel eller den som hen får av tävlingsanordnaren
 • funktionärerna använder handskar
 • funktionärerna rengör redskapen med desinficeringsmedel
 • vänta på din tur med att beakta åtminstone ett 2 meters säkerhetsavstånd
 
Ifall du använder tävlingsarrangörens kastredskap:
 • kulan, diskusen och handtaget till släggan desinficeras efter varje prestation och funktionärerna använder handskar
 • i spjut desinficerar idrottaren händerna innan och efter prestationen, och funktionärerna använder handskar
 • vänta på din tur med att beakta åtminstone ett 2 meters säkerhetsavstånd

 

Läktaren

 • på läktaren ska avståndet till en annan vara åtminstone 2 meter
 • om du vill att någon ska vara ännu längre ifrån dig, kan du vänligen be om det – vi önskar att alla ska få en trevlig tävling

 

Instruktioner för funktionärer

 • Vid större tävlingar får funktionärerna instruktionerna i samband med inbjudan: dvs. hur man anmäler sig när man anländer till tävlingen, hur och när grengrupperna samlas och förfaringssätten på plan innan, under och efter tävlingen
 • Vid Föreningstävlingar (om de ordnas på idrottsplanen i juli-augusti) anmäler sig föräldrarna till grenledaren i den gren som deras barn deltar. Grenledaren beslutar hur många som behöver fungera som funktionär. De resterade följer med tävlingarna endera på läktaren eller på sidan om tävlingsområdet
 • Funktionärerna och grenledaren ser tillsammans till att säkerhetsavstånden och andra säkerhetsinstruktioner om bl.a. desinficering följs på tävlingsplatsen.
 • De som ombeds fungera som funktionären önskas ta med sig egna ansiktsmasker ifall de anser att det är nödvändigt
 • Funktionärerna följer så lång det går de instruktioner som givits åt idrottarna och bekantar sig med dem på förhand (instruktionerna som finns upp på sidan)
 • Är man sjuk, känner sig dålig eller ifall det finns någon i familjen som har symptom så får man inte komma som funktionär
 • Utgångspunkten är att var och en ska kunna besluta ifall hen deltar som funktionär eller inte, med beaktande av sin egna och sina närståendes säkerhet. Vi förstår ifall man inte kan komma på grund av det rådande läget.
 • Vi rekommenderar inte att de som hör till riskgruppen fungerar som funktionärer, inte heller de som har närstående som hör till riskgruppen.

KILPAILUOHJEET KORONA-AIKANA

Päivitetty 11.6.2020 klo. 22.00

 • Järjestämme normaalia pienempiä kisoja, joissa tärkeässä roolissa on turvallisuus, hygienia, lähikontaktien välttäminen ja turvalliset välimatkat osallistujien sekä toimitsijoiden kesken.
 • Kaikissa tilanteissa vältetään tarpeettomia lähikontakteja.

Ilmoittautuminen kilpailuun

 • Ilmoittautuminen kilpailuihimme tapahtuu kilpailukalenteri.fi-palvelun kautta.
 • Ilmoittautumisaika päättyy muutamaa päivää ennen kilpailujen alkua EI edellisenä iltana kuten aikaisemmin.
 • S-postitse ei voi ilmoittautua.
 • Kilpailuihimme EI VOI jälki-ilmoittautua.
 • Huolehdi, että sinulla on voimassa oleva lisenssi, jotta voit ilmoittautua ajoissa kilpailuun.
 • Maksa ilmoittautumismaksu HETI ilmoittauduttuasi.
 • Åsarna urheilijoiden ei tarvitse maksaa ilmoittautumismaksua, mutta heidän tulee ilmoittautua kilpailukalenteri.fi:n kautta kuten muut.

 

Saapuminen kilpailupaikalle

 • Suosittelemme, että otat kisamatkalle eväät, jos saavut kauempaa ja vältät turhia pysähdyksiä matkan varrella.
 • Desinfioi kädet ennen kilpakentälle saapumista ja sieltä poistuessasi.
 • Pidä turvaväli kaikkiin henkilöihin aina parkkipaikalta lähtien.
 • Toivomme, että etäisyys muihin henkilöihin on vähintään 2 metriä, välimatkaa saa pitää kentällä enemmänkin.
 • Perheenjäsenten ei tarvitse noudattaa turvaväliä keskenään.
 • Kilpailupaikalle EI SAA tulla, jos olet millään tavalla kipeä tai tunnet vointisi huonoksi. Tämä koskee huoltajia, vanhempia, valmentajia, toimitsijoita ja kisaajia.
 • Kilpailupaikalle EI SAA myöskään tulla, jos lähipiirissäsi on oireileva henkilö.
 • Kilpailutapahtumissa on kioskitoimintaa (poikkeuksena Knattefinalen) – ota omat eväät!
 • Huomioi hygieniaohjeet (käsien pesu, yskiminen, niistäminen, omat juomapullot ja pyyhkeet). Yskiminen paidan sisään, nenäliinaan (heitä käytetty nenäliina heti pois). Pese kädet saippualla heti, jos aivastat.
 • Riskiryhmään kuuluvien toivotaan välttävän kilpailutapahtumia.

Kilpailupaikalla

 • Ohjeet osanoton varmistuksista annetaan kilpailuohjeissa – pyrimme käyttämään elektronista varmistusta.
 • Kilpailuissamme ei ole kilpailukansliaa urheilijoille, vaan mahdolliset numerot (erityisesti pitkänmatkan juoksuissa) haetaan varsinaisen kanslian ulkopuolelta.
 • Pukuhuoneet EIVÄT OLE käytössä – pue kisa-asu päällesi jo kotona!
 • Vessat ovat käytössä: pese kädet saippualla ennen ja jälkeen wc-käynnin (noudata erityisen hyvää hygieniaa käydessäsi vessassa).
 • Lämmittely ja odottelu tulee toteuttaa edelliset ohjeet huomioiden.
 • Huoltajien, vanhempien ja valmentajien tulee seurata kilpailuun valmistautumista ja itse kilpailua katsomossa tai muuten kilpailualueen ulkopuolelta. Katsomossa tulee noudattaa turvavälejä.
 • Juoksujen lähtö- ja maalialue ja kenttälajien suorituspaikat on varattu vain lajin kilpailijoiden ja toimitsijoiden käyttöön, kaikki muut seuraavat kilpailuja kenttäalueen ulkopuolelta. 
 • Toivomme kaikkien auttavan myönteisen tunnelman luomisessa vallitsevista olosuhteista huolimatta.
 • Toimitsijoina toimivat kilpailevien Åsarna-urheilijoitten vanhemmat. Jos haluat osallistua toimitsijatehtäviin ole yhteydessä lajijohtajaan.

Kilpaileminen

Hyppylajit

 • Toimitsijat pitävät etäisyyttä kilpailijaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Kilpailijan tulee suorituksen jälkeen poistua suorituspaikalta reittiä, joka on jätetty vapaaksi ja antaa toimitsijoille mahdollisuus suorittaa tehtävänsä ilman lähikontakteja.
 • Odota vuoroasi huomioiden vähintään 2 metrin turvaväli muihin henkilöihin.

 

Juoksulajit

 • Pikamatkat: kisataan käyttäen jokaista rataa normaalisti.
 • Pitkät juoksumatkat: kisataan maks. 10 henkilön erissä.
 • Odota vuoroasi huomioiden vähintään 2 metrin turvaväli muihin henkilöihin.

 

Heittolajit ja seiväs

 • Suosittelemme käyttämään omaa heittovälinettä ja mahdollisuuksien mukaan omia seipäitä.
 • Omien heittovälineiden ja seipäiden tarkastus tapahtuu huoltorakennuksessa ennen lajin alkua.
 • Tuo kisaan mukanasi oma froteepyyhe, johon voit kuivata heittovälineen.
 • Ennen jokaista lajisuoritusta ja heti suorituksen jälkeen heittäjä/seiväshyppääjä käyttää omaa tai kisajärjestäjän käsidesiä käsien puhdistamiseen.
 • Toimitsijat käyttävät hanskoja.
 • Toimitsijat desinfioivat välineitä desinfiointiaineella.
 • Odota vuoroasi huomioiden vähintään2 metrin turvaväli muihin henkilöihin.

Katsomotoiminta

 • Katsomossa etäisyys muihin vähintään 2 metriä (ei koske perheenjäseniä)
 • Jos toivot muiden pysyvän pidemmän välimatkan päässä voit ystävällisesti kertoa toiveista heille – mahdollistetaan kaikille mahdollisimman sujuva kisakokemus.

Toimitsijoiden ohjeistus

 • Isoissa kilpailuissa toimitsijat ohjeistetaan kutsussa: toimitsijailmoittautuminen, lajiryhmittäin kokoontuminen ja toiminta kentällä ennen kilpailua, sen aikana ja jälkeen.
 • Seurakisoissa (jos sellaiset heinä- ja elokuussa järjestetään) huoltajat ilmoittautuvat oman lapsensa lajin lajijohtajalle, joka nimeää huoltajista tarvittavan toimitsijaryhmän. Muut huoltajat siirtyvät seuraamaan kilpailua katsomoon tai kenttäalueen reunalle.
 • Toimitsijat varmistavat yhdessä lajijohtajan kanssa, että suorituspaikalla noudatetaan tarvittavia turvavälejä ja muita ohjeita mm. desinfioinneista
 • Toimitsijatehtäviin kutsuttavien pyydetään varaamaan omat maskit mukaan, jos näkevät sen käytön tarpeelliseksi. 
 • Toimitsijat noudattavat soveltaen kilpailijoille annettuja ohjeita ja tutustuvat niihin etukäteen (tämän sivun ohjeistukset)
 • Sairaana ei saa tulla toimitsijaksi tai jos koet olosi huonovointiseksi tai jos perheessäsi on oireileva henkilö.
 • Lähtökohtana on, että jokaisella on mahdollisuus päättää osallistumisestaan toimitsijatehtäviin huomioiden oma ja lähipiirinsä turvallisuus. Ymmärrämme kieltäytymiset tehtävistä tähän asiaan vedoten. 
 • Riskiryhmäläisille suosittelemme toimitsijatehtävien välttämistä tai jos perheessäsi on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä.

Under LÄNKEN SUL:s 3.7 2020 uppdaterade instruktioner på svenska.

Under LÄNKEN SUL:s 3.7 2020 uppdaterade instruktioner på finska – gäller från 1.7 till slutet av hösten ifall läget fortsätter som nu.

Under LÄNKEN SUL:s 18.6 2020 uppdaterade instruktioner på finska – gäller från 1.7-.

Under LÄNKEN SUL:s 11.6 2020 uppdaterade instruktioner på finska.

Under LÄNKEN SUL:s instruktioner på svenska.

Under LÄNKEN SUL:s instruktioner på finska.

Urheiluliiton ohjeet korona-ajan turvalliseen harjoitteluun – poster.

Finlands Friidrottsförbunds instruktioner för säker träning under coronatiden – poster

 

Kategorier:
Tävlingar